From: shahid ahmed on
Sveikata: joga mitas tiesa Joga - vis labiau populiarëjantis ir visgi
daug kam dar paslaptimi esantis uþsiëmimas. Apie jogà sklando daug
ávairiausiø mitø. Kas tiesa, o kas melas jums atsakys health.com. Kas
svarbiausia, joga tikrai padeda mesti svorá. Ir tikrai sumaþina
nugaros skausmus. Visgi jogos pagalba jums nepavyks atjauninti savo
odos ir netikëkite, kad joga padeda atsikratyti astmos.